Logo
Logo
Logo

Grønhaugs Kulturstasjon

Linda har gjennom mer enn 15 års undervisningserfaring utarbeidet en metodikk som raskt gir svært gode resultater for alle, enten de er nybegynnere eller viderekomne. Metoden bygger på erkjennelsen av at det trengs mer enn bare sangteknikk for å vinne publikum.

Bilderammer

Kontakt

Vil du bestille time eller har spørsmål, kontakt Linda på mobilnr 951 06 424, eller e-mail linda.groenhaug@gmail.com

Undervisingen foregår primært i Halden. For spørsmål om kurs og undervisning andre steder i landet, vennligst kontakt Linda.

Sangkor

Vi skreddersyr seminaropplegg for koret ditt. Ta kontakt med Linda for detaljer.

Linker

Undervisningstilbud/FAQ

Grønhaugs Kulturstasjon tilbyr forskjellige sang- og stemme-relaterte kurs av kortere og lengre varighet, eksempelvis semesterkurs, 5-ukers kurs, enkeltleksjoner og proff-trening.

Ønsker du et skreddersydd kurs for kor/vokalensemble, seminar etc, vennligst ta kontakt.

Hva betyr Semester, 5-ukers kurs, Enkeltleksjoner og Proff-trening?

Et semester omfatter enten vår- eller høstsemester og går fra januar til juni eller august til desember. Et semester er ukentlig undervisning som følger vanlig skolerute, med undervisningsfri i skoleferier og helligdager.

Et fullt semester har verdi 16 undervisningstimer, og inkluderer undervisningsmateriell, et minikurs og en innspilling av en sang i prosjektstudio/med nedmiks. Semesteret består av individuelle timer med tilrettelagt undervisning. (Unntak: minikurset.)

5-ukers kurs er 1 ukentlig undervisningstime i 5 uker, med individuelle timer og tilrettelagt undervisning. 5-ukers kurset kan startes når som helst i året og fornyes så mange ganger man selv ønsker (fornying av kurset har samme pris som et fullt 5-ukers kurs. Man binder seg altså for 5 undervisningstimer ad gangen; og oppnår en rabatt i forhold til prisen på samme antall enkeltleksjoner).

Enkeltleksjoner kan passe for de som ikke ønsker eller har tid til ukentlig undervisning. Man avtaler undervisningstime fra gang til gang, og betaler for hver leksjon. Individuell og tilrettelagt undervisning.

Proff-trening er et unikt konsept med skreddersydd, intensiv og målrettet trening som gir spisskompetanse innen områder som pust og finmotorisk sangteknikk, effekt- og klangkontroll, audition-trening, scenisk trening med fokus på publikumskontakt og scenetilstedeværelse. Proff-timene vil gå dypere til verks enn det ofte er mulig å gjøre på ordinære sangtimer, og det vil også være mulighet for å benytte video-opptak og lyd-opptak for enda bedre læring.

Proff-timene passer for de som ønsker å høyne sin kompetanse ved å gå dypere inn på et gitt tema, vil trene på en audition, eller raskere nå et sanglig mål. Vi tilbyr både pakkeløsning og enkeltimer, og går du samtidig på semester, kan proff-timene gjerne spres utover et semester (hvis ikke annet avtales).

Hvordan foregår undervisningen?

En typisk undervisningstime består av oppvarming og klargjøring av sangstemmen, samt jobbing med en sang eller to. Undervisningen legger vekt på sang og praktiske øvelser.

Hvem kan ha utbytte av å ta sangtimer?

Alle som har liker å synge (eller bruker stemmen mye) kan ha glede av å lære stemmebruk. Vi underviser i de fleste musikksjangre og på alle nivåer. Alle aldre er velkomne.

Hva gjør jeg hvis jeg er usikker på om semesterundervisningen passer for meg?

Vi oppfordrer alle som er usikre på om undervisningen passer for dem, til først å prøve enten en enkeltleksjon eller et 5-ukers kurs. Gir undervisningen mersmak, kan man enkelt overføres til semesterundervisning. Resterende semesterbeløp regnes da ut fra elevens startdato.

For mer info om andre typer undervisning/kurs, se “studio” og “vokalist og band”på meny-knappene.